Ako na slamenú krytinu

Trust o.z. organizuje v mesiacoch júl-september 2014 na praktický workshop s názvom „Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu: teoretické i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech na Slovensku“. workshopu sa zúčastnia aj naši kolegovia z Obnova s.r.o. 

Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného stavebného materiálu – slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto tradičných ľudových domov so slamenými strechami. So slamenými strechami sa v našej krajine rýchlo vytrácajú aj odborné znalosti a zručnosti o spôsobe pestovania stavebného materiálu – slamy, jej spracovania a následného použitia na opravu či budovanie slamených striech.

Cieľom workshopu je prostredníctvom praktického viacdňového workshopu naučiť vybratých záujemcov nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech. Cieľom je tiež aplikovať a vyskúšať si naučené poznatky  na konkrétnej lokalite – pri obnove slamenej strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. V rámci workshopu sa chceme pokúsiť o prepojenie a výmenu existujúcich poznatkov o tejto tradičnej stavebnej technológiu medzi dvoma regiónmi Slovenska, pre ktoré bolo typické budovanie slamených striech v minulosti – regiónu Tekova a Hontu.

Pracovný workshop je súčasťou projektu: Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu – teoretické i praktické základy budovania slamených striech na Slovensku, ktorý bol podporený v roku 2014 z finančných prostriedkov programu Obnovme si svoj dom MK SR.

_