Obnova bytových domov

V rámci projektu EPO Urban sme sa podieľali na diagnostikovaní 6 bytových domov v rámci Bratislavy z pohľadu pamiatkovej obnovy. Výsledkom celého projektu bolo okrem odporúčaní a semináru aj vydanie brožúrky.

 

 

 

 

 

 

 

_