Stará škola, bude školou ekologického stavitelstva

Dňa 13. 2. o 14:00 bude oficiálne otvorené Ekocentrum v Hrubom šure, ktorá sa nám podarilo vystavať počas predchádzajúceho 1,5 roka spolu s a jeho členmi.

_