Šindel na „Detašku“

Dokončená krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU. 

_