Šindel na „Detašku“

Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU. 

_