Šindel na “Detašku”

Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU.