Ako vyzeral Frauenbergský kostol so zvonicou?

❇️ PRÍPRAVNÁ ETAPA obnov objektov je sústredená na formulovanie ZÁMERU OBNOVY. Definujeme ČO a AKO budeme obnovovať. Počas tohto procesu študujeme IKONOGRAFICKÉ A DOKUMENTAČNÉ PRAMENE: historickú -dokumentáciu, odborné výskumy, zamerania. Až potom začíname projekčnú prípravu.

❇️ FRAUENBERGSKÝ vďaka atraktivite s akou „zapadal“ do kompozičných celkov bol obľúbeným motívom v hľadáčiku fotografov.

❇️ Priehľad na Frauenbergský z podbránia Piargskej brány namaľoval v roku 1930 aj BANSKOŠTIAVNICKÝ MALIAR JOZEF KOLLÁR. Analýza jeho umeleckého stvárnenia námetu bola pre nás milým oživením procesu prípravy obnovy.


_