Články

Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…

Omietka – ochrana a krása architektúry

Zúčastnili sme sa na odbornom kolokviu v rámci výstavy Nostalgia…

Generácia pre tretie tisícročie

Zúčastnili sme sa diskusného fóra - Generácia pre tretie…