Restaurování a ochrana památek v Krnove

Zúčastnili sa medzinárodnej dvojdňovej konferencie: Restaurování a ochrana památek v Krnove.  Organizátor: Slezká univerzita v Opavě. Odzneli príspevky konzervátorov – reštaurátorov, technológov, archeológov,  historikov umenia, muzeológov, architektov atď.  Súčasťou konferencie bola na ktorej sa zúčastnený snažili hľadať spoločné teoretické východiská s problémov v tématike.

Na tejto konferencii prezentovali poster portálu

 

 

_