PF 2020

Všetko dobré v novom roku prajú ľudia z Obnovy.

_