Obnova je cesta

Štiavnická secesná vilka Pod Červenou studňou 14, bola pre pár rokmi v zúboženom stave (viď.foto). Nielenže jej dlhodobo chýbala bežná  údržba, ale to najpodstatnejšie – užívanie. Faktory ako absencia temperovania, vetrania domu, poškodená strecha, dôsledky zavĺhania murív domu,  vyústili  do rýchlej degradácie vilky. Opustený dom v odľahlej časti mesta si všimli aj vandali. Z domu začali ubúdať pôvodné prvky zo secesnej prestavby, okná, dvere. Vilka akútne potrebovala jediné – zodpovedného vlastníka a kvalitnú obnovu. Tím Obnova https://www.obnova.eu/ od roku 2017 riešil nielen havarijný stav viacerých konštrukcií vilky, ale aj dôsledky nevhodných, nepremyslených provizórnych opráv, ktoré zrealizoval predchádzajúci majiteľ.

Referencia: Secesná Boženkinovska vila, Banská Štiavnica
Viac k téme: https://www.obnova.eu/tag/bozenkindom/

_