Plánujeme narovnať kaplnky kalvárie v Báči

Pripravujeme statické zabezpečenie havarijného stavu kaplniek IX-XII Kalvárie v Báči

_