Beckov pred prácami

Záber na kaplnku na hrade pred prácami.

_