Beckov pred prácami

Záber na kaplnku na hrade Beckov pred prácami.

_