Pokračujeme v záchrane nášho kultúrneho dedičstva

získala v roku Dobrý partner komunity. Projekt Pamätáme na pamiatky šíri osvetu o kultúrnom dedičstve. Prečítajte si článok a tohtoročnom smerovaní:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/michal-hrcka-nadalej-pokracujeme-v-zachrane-nasho-kulturneho-dedicstva/2101

_