Máme dve pamiatkové nominácie na CEZAAR 2021

Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. V tomto roku sa do úzkeho výberu dostali hneď dve pamiatkové stavby Vila Lavína a Hrad Uhrovec na ktorých návrhu a realizácii sme sa podieľali. Prečítajte si ich príbeh a pozrite si fotografie.

 


Obnova a adaptácia secesnej vily Jakoba Bruchsteinera, Nový Smokovec, A.D. 1902, renovatis 2020.
https://www.obnova.eu/jedna-z-nominacia-na-cezaar-obnova-a-adaptacia-secesnej-vily-jakoba-bruchsteinera-novy-smokovec

 


Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy
https://www.obnova.eu/jedna-z-nominacia-na-cezaar-hrad-uhrovec-obnova-hospodarskej-budovy/

 

 

O CE ZA AR

Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. Poslaním Ceny je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architekta v spoločnosti, o význame tejto profesie a o jej vplyve na tvorbu prostredia. Cieľom Ceny je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

https://www.cezaar.tv

_