Komplexná realizačná dokumentácia meštianskeho domu so stredovekým jadrom. V súčasnosti sa ukončujú záchranné práce a pripravuje sa komplexná obnova.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient:
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok:
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.