Hrad Muráň je tretí najvyššie položený hrad na Slovensku, postavili ako kráľovský strážny hrad v 13. storočí na brale Cigánka na okraji Muránskej planiny vo výške 935 m. V prvej polovici 16. storočia sa dostal do rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu, ktorého popravili v roku 1549. Najväčší rozmach zaznamenal počas života Márie Széchyovej, ktorú pre jej krásu označovali ako Muránska venuša. Hrad v tom čase prepychovo prestavali a medzi jeho múrmi sa odohrával čulý spoločenský život uhorskej šľachty. Krásna a smelá Mária hrad dokonca v roku 1666 bránila proti kráľovi Leopoldovi I., avšak ani ona nezabránila jeho obsadeniu v roku 1670. Hrad v roku 1702 vyhorel a bol iba čiastočne núdzovo obnovený. V 18. storočí hrad dvakrát vyhorel a koncom 18. storočia už nebol obývaný.

Od roku sme realizovali projekčný návrh obnovy vybraných častí a základnú konzerváciu Protitureckého bastiónu – východná časť vonkajšej strany hradu. Projektovú dokuementáciu vrátane sprístupnenia a spochôdznenia vybraných častí hradu realizoval Ing. arch. Peter Nižňanský. Pamiatkový výskum realizoval a odbornú metodiku má Mgr. Michal Šimkovic.

Klient: Obec Muráň
Miesto:
 Muráň
Rok: 2013-2014
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.