Hlavný architekt  Ing. arch. Peter Nižňanský realizoval komplexnú realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane autorského dozoru a konzultácií pre reštaurovanie v apartmáne na hlavnej ulici v Banskej Štiavnici.

Klient: súkromná osoba
Miesto:
Banská Štiavnica
Rok:
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií , Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.