Na Holíčskom zámku pre mesto Holíč realizovali sériu zásahov. V roku to bol sanácia a čiastočná rekonštrukcia prístupového mostu, ktorý však vyžaduje ešte množstvo pozornosti na koľko jeho vnútorné konštrukcie ukrývajú rôzne nerekonštruované inžinierske siete vo viacerých vrstvách. Taktiež v roku 2011 sanovali statiku siete podzemných chodieb.

Klient: Mesto Holíč
Miesto:
 Mesto Holíč
Rok: 2011, 2013
Web: www.holic.sk
Druh:
Sanácia statiky, a záklenky, Stolárstvo a tesárstvo, a reštaurovanie