Na Holíčskom zámku sme pre mesto Holíč realizovali sériu zásahov. V roku 2011 to bol sanácia a čiastočná rekonštrukcia prístupového mostu, ktorý však vyžaduje ešte množstvo pozornosti na koľko jeho vnútorné konštrukcie ukrývajú rôzne nerekonštruované inžinierske siete vo viacerých vrstvách. Taktiež v roku 2011 sme sanovali statiku siete podzemných chodieb.

Klient: Mesto Holíč
Miesto:
 Mesto Holíč
Rok: 2011
Web: www.holic.sk
Druh: 
Klenby a záklenky