Na objekte v Ondrášovej () prebehla komplexná . Bol tam opravený , vymenený šindeľ, opravená fasáda a čiastočne sanovaná vlhkosť. Fasádny sokel s pigmentom z lokálnej hlinky prijemne člení fasádu. Kovové prvky boli konzervované.

Klient:
Miesto:
 Ondrášová
Rok:
Druh: 
Architektúra, a expertízy