Na objekte v Ondrášovej (Turiec) prebehla komplexná obnova. Bol tam opravený krov, vymenený šindeľ, opravená fasáda a čiastočne sanovaná vlhkosť. Fasádny sokel s pigmentom z lokálnej hlinky prijemne člení fasádu. Kovové prvky boli konzervované.

Klient: Obec
Miesto:
 
Rok:
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy