Práce na všetkých stupňoch projektovej dokumentácie vrátane autorského dozoru a konzultácií realizoval tým pod vedením hlavného architekta s.r.o. Ing. arch. Petera Nižňanského.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: súkromná osoba
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2010-
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a s.r.o.