Komplexná realizačná dokumentácia celého areálu objektu Kalvárie v B. Štiavnici vrátane koordinácie profesií a autorského dozoru realizovaná naším odborným garantom a hlavným architektom s.r.o. Ing. arch. Petrom Nižňanským.

Klient: Kalvársky fond
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2010
Web: www.kalvaria.org
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a s.r.o.