Hrad Beckov – národná kultúrna pamiatka- je majetkom obce. Pre obec sme v uplynulých rokoch realizovali kompletnú projektovú dokumentáciu, rozpočtovú prípravu a komplexnú revitalizáciu kaplnky.

Prvé písomné zmienky pochádzajú z čias vlády uhorského kráľa Bela III. Anonymný kronikár, pôsobiaci na jeho dvore, opísal vo svojom diele postup staromaďarských kmeňov počas vpádu na Veľkú Moravu, pričom spomenul aj zabratie Beckovského hradu, vtedy nazývaného Blundus. Tento názov zodpovedá aj iným písomným správam a súhlasí tiež s neskorším pomenovaním lokality Blondóc. Na prelome 11. a 12. storočia v krajine značne vzrástla kráľovská moc. Na hrade sa to odzrkadlilo v jeho kamennej prestavbe… http://www.hrad-beckov.sk

Informácie o pamiatke a ďalšie fotografie a články hľadajte na našom partnerskom projekte: http://www.obnova.sk/pamiatka/beckov-hrad

Klient: Obec Beckov
Miesto:
 Beckov
Rok: 2011
Web: www.hrad-beckov.sk
Druh: 
Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie