Na hrade sme vo viacerých rokoch realizovali konzervačné a rekonštrukčné práce. V rokoch 2018/ prebieha obnova dolnej hospodárskej budovy.

Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák, ktorý ho v r. 1295 prevzal od Petra, syna Bašu. V roku 1389 daroval hrad a rozľahlé majetky cisár Žigmund Stiborovi zo Stiboríc, najbohatšiemu magnátovi západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril. V 15. a 16. storočí sa viedli o hrad majetkoprávne spory a často menil majiteľov, až napokon pripadol Zayovcom. Pre hrad začalo obdobie hospodárskej aktivity, čo sa opäť prejavilo na stavebných úpravách hradu. V období renesancie stál hrad bokom od centier veľkých bojových akcií. Vyhli sa mu turecké výboje, aj vnútorné nepokoje, ktoré ťažko postihli okolité teritórium. Zayovci sústredili svoj život do pohodlného, monumentálne upraveného kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Hrad postupne pustol a menil sa na ruinu.

Klient: O.Z. Hrad
Miesto:
 Uhrovské podhradie
Rok: 2006 – 2019
: www.hraduhrovec.sk
Druh: 
zámky a torzá /  a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie