Na hrade sme vo viacerých rokoch realizovali konzervačné a rekonštrukčné práce. V rokoch 2018/2019 prebieha obnova dolnej hospodárskej budovy.

Neskororománsky vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák, ktorý ho v r. 1295 prevzal od Petra, syna Bašu. V roku 1389 daroval a rozľahlé majetky cisár Žigmund Stiborovi zo Stiboríc, najbohatšiemu magnátovi západného Slovenska, ktorý rozšíril. V 15. a 16. storočí sa viedli o majetkoprávne spory a často menil majiteľov, až napokon pripadol Zayovcom. Pre začalo obdobie hospodárskej aktivity, čo sa opäť prejavilo na stavebných úpravách hradu. V období renesancie stál bokom od centier veľkých bojových akcií. Vyhli sa mu turecké výboje, aj vnútorné nepokoje, ktoré ťažko postihli okolité teritórium. Zayovci sústredili svoj život do pohodlného, monumentálne upraveného kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. postupne pustol a menil sa na ruinu.

Klient: O.Z. Hrad Uhrovec
Miesto:
 Uhrovské podhradie
Rok: 2006 – 2019
Web: www.hraduhrovec.sk
Druh: 
Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie