Práce na hrade koordinuje Historicko-astronomická spoločnosť (Ilava) v spolupráci s obcou Lednica. Spolu so spoločnosťou sme realizovali od roku 2010 realizovali komplexnú realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane sprístupnenia a prestrešenia vybraných častí hradu Lednica (Ing. arch. Peter Nižňanský). Pamiatkový výskum realizoval spolu s Ing. arch. Martnom Bónom náš kolega Mgr. Michal Šimkovic.

Lednický vznikol v druhej polovici 13. storočia. Jeho funkcia spočívala predovšetkým v ochrane severozápadnej hranice Uhorska, preto Lednica patrila medzi kráľovské hrady. V rokoch 1259 – 1269 ho mal v držbe istý Marek, župan z Lednice. Začiatkom 14. storočia sa ho na prechodný čas zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po roku 1321 sa dostal opäť do rúk panovníka. Koncom 14. storočia ho vlastnila rodina Pakšiovcov, ktorá ho v roku 1392 dala do záložnej držby Henkovi, šľachticovi českého pôvodu. Ešte počas vlády Žigmunda v prvej štvrtine 15. storočia sa majiteľmi Lednického hradu a panstva stali bratia Sobek a Matej Bielikovci, zo sliezskej Kornice.[1] Ich panstvo neohrozilo ani dočasné obsadenie hradu husitskou posádkou.[2] Ich činnosť dokumentuje vzácna, v národnom jazyku písaná listina, z roku 1435, podľa ktorej Mikušovi zo Streženíc darovali majetok v Nimnici.[1] Počas zápasov o uhorský trón vydal v roku 1475 Lednicu Matej Korvín svojmu prívržencovi Nehézovi.[3]

Klient: Historicko-astronomická spoločnosť
Miesto:
Lednica
Rok: 2010-2012
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Pamiatkový výskum

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.