Začali sme s dokumentáciou dvoch a rozoberaním jednej z dreveníc, ktoré by mali v budúcnosti tvoriť skanzen v Lietave. Na fotografiách vidieť fotogrametrické zameranie, značenie a stav dreveníc. Následne pokračujeme s návrhom skanzenu a riešením urbanistických vzťahov v rámci obce pre potreby skanzenu.

Klient:
Miesto:
 
Rok:
Web: www..info
Druh: 
Architektúra, a expertízy