Práce na hrade Fiľakovo v roku 2012

V roku 2012 sme pre Mesto Fiľakovo realizovali nasledujúce práce:

Z okien na 2. podlaží nebolo dokončené okno na juhozápadnej strane z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zámerom bolo doplnenie východnej špalety a záklenku, úprava koruny muriva a doškárovanie jej povrchu. V priečnom profile sa koruna vyspádovala s výrazným sklonom k nižšie položeným vonkajším lícam. Celkový stavebno-technický stav západnej steny interiéru bašty bolo možné hodnotiť ako narušený, obvodové murivo bolo narušené. Vykonala sa preto konzervácia muriva a uskutočnila sa sanáciu koruny rozobratím uvoľnených kameňov a opätovným premurovaním s riadnym previazaním so sanačnou maltou. Na tejto západnej stene sa nachádza vstupná brána do areálu stredného hradu, ktorá najviac ohrozovala návštevníkov pádmi uvoľnených kameňov.

_