Začíname s obnovou bašty v Krupine

Začíname s obnovou bašty v Krupine. V tomto roku opravíme prekrásny dubový krov a vymeníme šindeľ. V krytine pribudnú vyhliadkové otvory – maskované do krytiny. Viac fotografií postupne.


Drevený šindeľ a krov pred prácami.

_