Články

Príprava na oživenie oranžérie v Štiavničke

Spracovali sme prípravnú dokumentáciu pre objekt oranžérie…

Drevené trámove stropy

Začali sme s reštaurovaním a umelecko-remeselnou obnovou stropov…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Sondážny prieskum – Akademická 2

Dokončili sme lokálny sondážny prieskum na dome zo začiatku…