Otváracia konferencia k obnove historického parku Lednické Rovne

Na nádvorí kaštieľa v obci Lednické Rovne sa v piatok 20.08.2021 o 16:00 uskutočnila otváracia konferencia k plánovanej obnove historického parku za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva. Súčasťou bola okrem obhliadky parku aj exkurzia do miestnych sklárni. V nasledujúcich rokoch ma byť park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou obnovený na základe dokumentácie, ktorú sme k nemu spracovali.  Pozrite si pár fotografií z podujatia.

 

Foto: Peter Nižňanský a Obec Lednické Rovne

_