Realizujeme výskumy na objekte Berggericht po požiari

Preposlané od Slovenské banské múzeum -> AKTUALIZÁCIA BERGGERICHT

Ako múzejníkov nás obzvlášť zaujímajú nálezy a nálezové situácie pamiatkových výskumov, ktoré aktuálne prebiehajú v Berggerichte. Interdisciplinárny výskumný tím tvoria umeleckí historici, archeológovia a reštaurátori. Ich úlohou je rozšifrovať zložitý, viac ako 500-ročný vývoj objektu, identifikovať jeho hodnoty a navrhnúť rámce pamiatkovej obnovy.

Uplynulý štvrtok sa v objekte Berggerichtu uskutočnilo pracovné koordinačné stretnutie s pamiatkarmi a výskumníkmi. Tí nás oboznámili s doterajšími zisteniami. Vďaka sondážnym výskumom murív, omietkových, náterových vrstiev a architektonických detailov sa poznanie o vývoji objektu postupne prehlbuje. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého.

Do ukončenia a komisionálneho vyhodnotenia výskumov Vás budeme trocha napínať, ale hneď ako to bude možné, zverejníme všetky zaujímavosti a nové perspektívy v súvislosti s výsledkami výskumov pre objekt Berggericht.

✍️ SBM

📸 Foto/Obnova, SBM

_