Cisárske veličenstvo prichádza! / Seriál o Piargskej bráne

…Našťastie sa karta obrátila. Do banského regiónu sa opäť vrátila prosperita a brána sa po 200 rokoch dočkala zásadnej úpravy. Zo strohej obrannej stavby sa zmenila na uvítaciu, reprezentatívnu bránu. Na aktivitu bol výnimočný dôvod. Bránou mal 6. júna do mesta vstúpiť samotný cisár František I. Lotrinský so sprievodom. Banská Štiavnica sa počas veľkolepej cisárskej návštevy mesta vyznamenala. Malebnosť, elegancia Štiavnice a vynaliezavosť jej obyvateľov cisára ohromila. Stal sa významným podporovateľom aktivít mesta a jeho obyvateľov.

Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_