Atmosféra Mikovíniho bývania a prednášok

❂ Interiéry Mikovíniho domu dokonale ilustrujú podstatu toho, čo nás na „pamiatkach“ baví. Jednoduché, suverénne tvaroslovie konštrukcií, majstrovská, premyslená práca s prirodzeným svetlom. Poctivé staviteľské remeslo, harmónia celkov a detailov. Tradičné materiály: kameň, vápno, piesok, drevo, hlina. Činitele architektonickej rovnice, ktorej výsledkom je nadčasovosť priestorov.

❂ Počas letných horúčav v dome panuje vľúdna, až sakralizovaná atmosféra. Interiéry ako lákavá návnada trpezlivo čakajú na nového hostiteľa. Veľmi obozretne plánujeme využitie a obnovu tak, aby sme čo najviac rešpektovali a posilnili krehký genius loci domu.

_