Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády na remeselníckom dome na ulici Remeselnícka č. 5 v Banskej Štiavnici.

_