Články

Seminár: Ekologické použitie archaických farieb

Zúčastnili sme sa semináru Ekologické použitie archaických…

Švédske farby už čoskoro

Už aj na Slovensku Švédske farby so stáročnou overenou receptúrou.…

A. Kmeťa 5 a Akademická 1 v B. Štiavnici

Ukončili sme práce na obnove okien a stabilizácii krovu v…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

Práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej Štiavnici

Ukončili sme práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej…

Práce počas leta 2005

Počas leta 2005 sme pracovali na viacerých realizáciách v…