Romantická scenéria

Ešte v 30.rokoch 20. storočia bolo romantickým zážitkom vstupovať do Banskej Štiavnice Piargskou bránou. Hneď za zaklenutým podbráním sa otváral  skvelý pohľad na neskorogotický Frauenbergský kostol. Motív mestského zátišia zaujal aj domáceho maliara Jozefa Kollára, ktorý v roku 1930 tento námet namaľoval.  Udalosti na konci II. svetovej vojny idylickú mestskú scenériu tvrdo narušili. Tanky a vojenské nákladiaky by sa do podbránia nezmestili. Cestu presmerovali povedľa brány, časť východného opevnenia zbúrali, spolu s východnou kruhovou baštou. Mohlo to dopadnúť aj horšie, našťastie nezbúrali celú historickú bránu. Počas ťažkých bojov pri prechode frontu 6.3.1945 vyhorela aj strecha Frauenbergského kostola spolu s jej drevenou vežičkou. Škoda, že ju doposiaľ nikto neobnovil, silueta kostola je bez nej neúplná.

_