Romantická scenéria

Ešte v 30.rokoch 20. storočia bolo romantickým zážitkom vstupovať do Banskej Štiavnice Piargskou bránou. za zaklenutým podbráním sa otváral  skvelý pohľad na neskorogotický Frauenbergský . Motív mestského zátišia zaujal aj domáceho maliara Jozefa Kollára, ktorý v roku 1930 tento námet namaľoval.  Udalosti na konci II. svetovej vojny idylickú mestskú scenériu tvrdo narušili. Tanky a vojenské nákladiaky by sa do podbránia nezmestili. Cestu presmerovali povedľa brány, časť východného opevnenia zbúrali, spolu s východnou kruhovou baštou. Mohlo to dopadnúť aj horšie, našťastie nezbúrali celú historickú bránu. Počas ťažkých bojov pri prechode frontu 6.3.1945 vyhorela aj Frauenbergského kostola spolu s jej drevenou vežičkou. Škoda, že ju doposiaľ nikto neobnovil, silueta kostola je bez nej neúplná.

_