Stĺpček Michala Hrčku: Pestrá stredozem

Na strednom Slovensku žijem celý život až na pár dlhších pracovných exkurzií po Európe a zvyšku Slovenska.

_