Články

Pastofórium / krstiteľnica – Liptovská Anna

Po deviatich rokoch práce na konzervácii ruiny kostola sv.…

Neskorogotické nadpražie z Liptovskej Anny

V ARCHITEKTONICKOM DENNÍKU vývoja prestavieb kostolíka sv.…

Kameň a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta

Na konzerváciu kamenných murív ruiny kostola sv. Anny sme…

Liptovská krstiteľnica

KRSTITEĽNICA je jeden z najdôležitejších predmetov kresťanského…

Zvonica kostola v Liptovskej Anne z 20. rokov 20. storočia obnovená v roku 2020

Príčinou, v dôsledku ktorej sa kostol sv. Anny v Litovskej…

2011: Zrúcanina kostola Liptovská Anna vyčistená

Lipovská Anna, ruina kostola Sv. Anny. Pokračujeme v RETROSPEKTÍVE…

Archeológia a Liptovská Anna

V prípravnej etape formovania konceptu obnovy ruiny kostola…

Sv. Anna / Príbeh záchrany ruiny 01

Keď sme v roku 2010 odštartovali prípravné práce…

11 rokov záchrany Kostola Sv. Anny v Liptovskej Anne

Čoskoro vám odprezentujeme 11 ročný príbeh konzervácie…