Synagóga Senec: Transfer pece počas workshopu

[tp not_in=“en“]Pri archeologickom výskume v roku 2012 v nádvorí synagógy v Senci bola objavená a šetrne odkrytá pec na pečenie maces-u. V prvej časti prebiehalo doskúmanie archeológmi klasickej archeológie z Trnavy pod vedením archeológov z Via Magna s.r.o. Počas workshopov zameraných na transfer sme presunuli tento nález, nakoľko na jeho mieste budú prebiehať iné práce ktoré by nález mohli poškodiť a nedovoľujú jeho zachovanie „in situ“. Zároveň došlo k zhodnoteniu informácie ktorú nález priniesol a formou prieskumu, workshopu a prednášok sa študenti oboznámili s tradičnými aj menej tradičnými postupmi.

VIA MAGNA s.r.o. archeologovia: Veronika Kristofova, Andrej Zitnan
Obnova s.r.o. konzervátori : Pavel Fabian, Michal Hrčka
Informácie o projekte: www.obnova.eu/tag/synagoga-senec/

Pozrite si fotografie od Michala Hrčku.[/tp]

[tp lang=“en“ not_in=“sk,de,fr,ru“]In 2012, during the archaeological excavations in the courtyard of 19th Senec Jewish synagogue, 25 km north-east of Slovak capital Bratislava, a stove made of bricks was discovered as a part of larger service yard which included also unique example of 19th ct. mikveh. In summer 2014, during Summer school of archaeology and workshop, financed by Ministry of Culture and Bratislava Region, students of Classical Archaeology from Trnava University, led by archaeologists from the company VIA MAGNA, finished in first phase the excavations and cleaning works of stove. During the second phase of the workshop, a transfer of a stove was organized in order to preserve this unique stove for the future because on its original place a modern visitors center is to be built and construction works may damage the stove. Students got acquainted with traditional as well as latest documentation methods including drawing documentation, photography, photogrammetry, on-site 3D scanning and surveying with use of total station, all provided by VIA MAGNA. Under the supervision of Michal Hrcka was organized the transfer of the stove literary „brick by brick“, using special maquette to reproduce its original shape. Before practical work, students took part in theoretical lectures and thus became familiar with both traditional and less traditional methods of architectural preservation and masonry. This workshop was a unique example of collaboration of archaeologists, conservation experts and students with financial support of Ministry of Culture and regional administration, hopefully laying ground for successful future projects.

VIA MAGNA s.r.o. archaeologists: Veronika Kristofova, Andrej Zitnan
Obnova s.r.o. conservators and supervisors of stove transfer: Pavel Fabian, Michal Hrčka
Information about the project: www.obnova.eu/tag/synagoga-senec/

See photos by Michal Hrcka.[/tp]

_