Kameň a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta

Na konzerváciu kamenných murív ruiny kostola sv. Anny sme použili výlučne TRADIČNÉ technológie. Nič sme neurýchľovali. Pomaly a dôsledne sme rozobrali uvoľnené časti murív a spojovacie malty. Pôvodný kameň sme precízne roztriedili a opäť použili. Znova a znova sme analyzovali „murovací poriadok“ pôvodných murív. Usilovali sme, aby všetky doplnené časti murív harmonizovali s historickými. Lícovanie aj jadrové hmoty. Charakter a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta.

Dobre premyslenú a precíznu prácu vyžadovala tvarová konsolidácia niky a osadenie severného portála. Korunu murív sme ukončili trávovými drnmi. Už po prvom vegetačnom období sa potvrdilo, že vegetačná koruna sa prirodzene uchytila. Zatrávnenie korún murív bolo spoľahlivým riešením.

Ruiny kostolíka postupne a sebavedomo začali komunikovať so spektakulárnym prírodným prostredím okolitej krajiny.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_