Kameň a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta

Na konzerváciu kamenných murív ruiny kostola sv. Anny použili výlučne TRADIČNÉ technológie. Nič sme neurýchľovali. Pomaly a dôsledne sme rozobrali uvoľnené časti murív a spojovacie malty. Pôvodný kameň sme precízne roztriedili a opäť použili. Znova a znova sme analyzovali „murovací poriadok“ pôvodných murív. Usilovali sme, aby všetky doplnené časti murív harmonizovali s historickými. Lícovanie aj jadrové hmoty. Charakter a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta.

Dobre premyslenú a precíznu prácu vyžadovala tvarová konsolidácia niky a osadenie severného portála. Korunu murív ukončili trávovými drnmi. Už po prvom vegetačnom období sa potvrdilo, že vegetačná koruna sa prirodzene uchytila. Zatrávnenie korún murív bolo spoľahlivým riešením.

Ruiny kostolíka postupne a sebavedomo začali komunikovať so spektakulárnym prírodným prostredím okolitej krajiny.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_