Články

Obnova bytu v historickom bytovom dome – začiatok prác

Dnes sme začali práce na byte v historickom bytovom dome na…

Kamenná obruba krbu

Pre súkromného investora v B. Štiavnici sme konzervovali a…

Drevené trámove stropy

Začali sme s reštaurovaním a umelecko-remeselnou obnovou stropov…

A. Kmeťa 5 a Akademická 1 v B. Štiavnici

Ukončili sme práce na obnove okien a stabilizácii krovu v…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

REM5

Začali sme s konzerváciou fasády posledného remeselníckeho…

Projekt Stavbár – Pamiatkar

Začali sme participovať v rámci konzultácií na projekte…

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…