Články

Fasády gotickej kaplnky na hrade Beckov

V tomto roku sme rekonštruovali čelnú fasádu a zastrešovali…

Beckov pred prácami

Záber na kaplnku na hrade Beckov pred prácami.

Historické remeslá – film aj o našej práci

Dokumentárny film o tradičných remeslách na Slovensku.…

Hrad Uhrovec

Obnova s.r.o. aktívne dlhodobo spolupracuje na konzervácii…

Konzervácia klenieb na hrade Uhrovec

Pavel Fabián a Michal Hrčka boli hlavnými lektormi série…

Kláštorná klenba na Uhrovci

Začali sme s prípravou debnenia pre kláštornú klenbu s 10-timi…

Ratúz Skalica – Renesančná radnica

Dnes sme začali práce na Renesančnej, bývalej radnici v Skalici.…