Články

Gotická brána na hrade Lietava “s korunou”

Veža gotickej brány na hrade Lietava má od minulého týždňa…

Atika na Lietave

Fotoreport od nasej priatelskej organizacie Zdruzenie na…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Lektori pre konzerváciu omietkových vrstiev

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli lektormi pre konzerváciu omietkových…

Špeciálne postupy pri konzervácií historického muriva torzálnej architektúry

Na hrade Lietava sme pre Združenie na záchranu lietavského…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…

Seminár: Murovanie kavern narušujúcich statiku hradu Lietava

Zúčastnili sme sa workshopu, ktorý bol organizovaný Združením…