Špeciálne postupy pri konzervácií historického muriva torzálnej architektúry

Na hrade Lietava sme pre Združenie na záchranu lietavského hradu realizovali konzerváciu omietkových vrstiev na objekte piatej brány. Práce boli realizované aj v rámci workshopu: Špeciálne postupy pri konzervácií historického muriva torzálnej architektúry.

_