Články

Funkčná tripartita

Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“…

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…