Články

Výskum a obnova hradnej architektúry

22. - 24. novembra sa chystáme s prednáškami na konferenciu…

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

7. októbra sme sa zúčastnili na seminári "Ranostredoveká…

Kurz hlinených omietok pri Senci

Včera sme začali s realizáciou tradičných hlineých omietok…

Konferencia – Rosice u Brna

Na konferencii: "PAMATKY A CESTOVNI RUCH" 12. a 13. 5. 2010,…

Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov

Hradné múzeum vo Fiľakove a Združenie hradov severného Maďarska…

Hrad Uhrovec

Obnova s.r.o. aktívne dlhodobo spolupracuje na konzervácii…

Boli sme účastníkmi Kurzu a semináru: Kameň pri obnove pamiatok

Tohoto semináru sa zúčastnili naši kolegovia. (Lubomír Bodžár,…
Logo ArTUR

Kurz na tému hlinené omietky

Okrem iného dnes v B. Štiavnici začína kurz na tému hlinené…