Články

Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania…

Generácia pre tretie tisícročie

Zúčastnili sme sa diskusného fóra - Generácia pre tretie…

Seminár: sanácie omietok

Zúčastnili sme sa semináru na tému sanácie omietok, organizátor…