Články

Školenie: Marketing

Zúčastnili sme sa tréningu na tému "Marketing" organizovala…

Fundraising – získavanie finančných zdrojov

Zúčastnili sme sa tréningu na tému Fundraising – získavanie…

Doors & Windows in Built Heritage Conservation

Zúčastnili sme sa medzinárodného Workshopu a semináru Doors…

Okná a dvere pri obnove pamiatok

Zúčastnili sme sa medzinárodného seminára a časti kurzu…

Ako a z čoho stavať domy pre chudobných

Zúčastnili sme sa praktického pracovného stretnutia v Spišskom…

Pamiatky Skalice a Skalického okresu

Zúčastnili sme sa semináru Pamiatky Skalice a Skalického…

Work incubator for unemployed graduates

From March 2006 To July 2006 Michal Hrcka was a trainer on PHARE…

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7:…

Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…