Články

Kolokvium venované obnove hradov

Kolokvium venované obnove hradov s nezamestaným/zamestnanými Archeologický…

Pár fotografií z hradu Uhrovec

Fotodokumentácia: https://www.facebook.com/media/set/?set=…

Začiatok prác na hrade Uhrovec – 2012

Od minulého týždňa sa venujeme komplexnej konzervácii fasád…

Hrad Uhrovec

Obnova s.r.o. aktívne dlhodobo spolupracuje na konzervácii…

Ako sa staval most na Uhroveckom hrade

V druhej polovici apríla sa za Obnova s.r.o. Michal Hrčka zúčastnil…

Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín

Michal Hrčka, odborný garant spoločnosti, prednášal na medzinárodnom…

Konzervácia klenieb na hrade Uhrovec

Pavel Fabián a Michal Hrčka boli hlavnými lektormi série…

Kláštorná klenba na Uhrovci

Začali sme s prípravou debnenia pre kláštornú klenbu s 10-timi…