Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza dôležitou etapou. Komplexne sa mení strecha domu. Drevená konštrukcia krovu bola zo začiatku 70.rokov 20.storočia. Jej charakter a kvalita, lepšie povedané nekvalita výstižne ilustrovala dobu vzniku. Lacnota, provizórium. Nad tvarovým konceptom strechy sa príliš veľa nerozmýšľalo, konštrukcia bola poddimenzovaná, zhotovená veľmi neprofesionálne. Krov bol osadený na nestabilných starých múroch, čo generovalo statické poruchy domu. Tieto faktory v kombinácii s dlhodobým zatekaním do krovu, poruchovou krytinou viedli statika, projektanta a majiteľa k ráznemu rozhodnutiu. Krov úplne vymeníme! Strechu natvarujeme v súlade s historickým konceptom meštianskeho domu, spevníme pôvodné konštrukcie murív a ako strešnú krytinu použijeme drevený štiepaný šindeľ. Tesárske a murárske tímy spoločnosti  Obnova https://www.obnova.eu/sú v plnom nasadení.

 

_