Zvonica v Ondrášovej na rádiu Lumen

Príspevok k téme: Ondrášova a jej bol odvysielaný na rádiu 16. 7. o 13:30 v rubrike Rádiorelax.
Redaktor: Jana Verešová

Informácie o priebehu prác: https://www.obnova.eu/tag/ondrasova/
Informácie o výsledku: https://www.obnova.eu/portfolio/zvonica-ondrasova-turiec/

 

 

_