11. ročník jesennej univerzity s exkurziami v Obnove

11. ročník jesennej univerzity architektúry oficiálne začal! Naše partnerstvo s vertikálnym ateliérom Pauliny /Hrašková /Vošková každoročne prináša pre účastníkov pár zaujímavých exkurzii na našich realizáciách. Napríklad prehliadku krúžkovej klenby vo svätyni Frauenbergu a obnovy Baumgantnerovho domu s naším kolegom Michalom Hrčkom z Obnova s.r.o., o prípravách projektu porozprával architekt Paulíny, docent Fraštia predstavil metódy zameriavania historických objektov, architektky Vošková a Budayová priblížili vývoj Banskej Štiavnice a dr. Nagy nadiaľku predstavila gotické umenie v Kresťanskom múzeu V Ostrihome.

Foto: Katarína Vošková

Viac: Detaško

_